Venla Lehtonen näyttökisoissa Kisakallio-rasteilla.

Venla Lehtonen näyttökisoissa Kisakallio-rasteilla.

Anu Uhotoinen

Venla Lehtonen suunnistuksen nuorten EM-kisoihin

Ul­vi­la­lai­nen Ven­la Leh­to­nen, 18, on va­lit­tu nuor­ten EM-ki­soi­hin sekä nuor­ten Eu­roop­pa-cu­piin edus­ta­maan Suo­mea. EM-ki­sat pi­de­tään Puo­lan Szcze­ci­nis­sä 21.–24. ke­sä­kuu­ta ja Eu­roop­pa-cup syys­kuun lo­pul­la Wie­nin lä­hel­lä. Suun­nis­tus­liit­to jul­kai­si va­lin­nat näyt­tö­ki­so­jen jäl­keen. Näyt­tö­ki­sois­sa ki­sat­tiin sprin­tis­sä Jy­väs­ky­läs­sä, ja maas­to­mat­koil­la; kes­ki­mat­kal­la ja pit­käl­lä mat­kal­la Ki­sa­kal­lio-ras­teil­la Pu­su­las­sa tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na.

Haluatko lukea koko artikkelin?