Ul­vi­lan Seu­dun ja­kaa Pos­ti joko aa­mul­la var­hais­kan­nos­sa tai päi­väl­lä päi­vä­pos­tis­sa.

Jos leh­ti jää ja­ka­mat­ta tai se ja­e­taan myö­häs­sä, teh­dään rek­la­maa­tio suo­raan Pos­tiin.

Sa­ta­kun­nan var­hais­ja­ke­lu­päi­vys­tyk­sen pu­he­lin­nu­me­rot:

suo­mek­si: 0100 4080 (ma-pe 06-16, la-su 06-12)

ruot­sik­si: 0200 127 127 (ma-pe 06-16, la-su 06-12)

Ja päi­vä­pos­tin­ja­ke­lu:

0100 5445 (ma-pe 8-18, la 9-16)

Mi­kä­li ja­ke­lu­häi­riö on tois­tu­vaa, ole yh­tey­des­sä asi­a­kas­pal­ve­luum­me: An­ni­na Lön­n­berg 044 594 8282 ja an­ni­na.lon­n­berg@ul­vi­lan­seu­tu.fi.