Friitalan uusi päiväkoti rakennetaan Friitalan koulun ja Olavin koulun viereen.

Friitalan uusi päiväkoti rakennetaan Friitalan koulun ja Olavin koulun viereen.

Jukka Vilponiemi

Uusi päiväkoti noussee Friitalan koulun viereen – kaupungin suurimpia investointeja lähiaikoina

Ul­vi­lan si­vis­tys­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi osal­taan hank­keen oh­jaus­ryh­män ja ark­ki­teh­din eh­do­tuk­sen päi­vä­ko­din si­jain­ti­pai­kak­si ja esit­ti edel­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, et­tä 1 900 ne­li­ö­met­rin suu­rui­nen uu­si päi­vä­ko­ti ra­ken­ne­taan Frii­ta­lan kou­lun vie­reen, kou­lu­ra­ken­nuk­sen poh­jois­puo­lel­le.

Haluatko lukea koko artikkelin?