Noormarkun nykyinen terveysasema hiljenee ajan myötä kokonaan.

Noormarkun nykyinen terveysasema hiljenee ajan myötä kokonaan.

Ulvilan sote-keskuksen suunnittelu etenee, Noormarkun sairaalamäki tyhjenee

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mat Po­rin seu­dul­la muut­tui­vat ker­ta­hei­tol­la, kun Po­rin kau­pun­ki il­moit­ti suun­nit­te­le­van­sa Him­me­lin pe­rus­kor­jaus­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een käyt­töön, ja kun hy­vin­voin­ti­a­lue ker­toi ha­lus­taan os­taa Po­rin ny­kyi­sen kau­pun­gin­sai­raa­lan kiin­teis­töt it­sel­leen.

Haluatko lukea koko artikkelin?