Senioripiiri kokousti ja tutustui kirkkoon

Ul­vi­lan kan­sal­li­set se­ni­o­rit jär­jes­ti­vät tänä vuon­na Sa­ta­kun­nan kan­sal­li­sen se­ni­o­ri­pii­rin syys­ko­kouk­sen, joka pi­det­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na 15.11.2023 Ul­vi­lan Kirk­ko­tu­val­la. Pai­kal­le oli saa­pu­nut noin sata se­ni­o­ri­jä­sen­tä eri puo­lil­ta Sa­ta­kun­taa sekä li­säk­si esiin­ty­jät. Päi­vä al­koi tu­lo­kah­veil­la, jon­ka jäl­keen seu­ra­si oh­jel­ma­o­sio, ruo­kai­lu, syys­ko­kous sekä läh­tö­kah­vit. Vä­liin mah­tui ar­po­jen myyn­tiä/os­toa. Ti­lai­suut­ta avus­ta­neil­ta ta­hoil­ta saa­dut pal­kin­not ar­vot­tiin voit­ta­jil­le en­nen ko­tiin­läh­töä.

Haluatko lukea koko artikkelin?