Rantaravintolan yksi hahmotelma Naparannassa. Rakennuksen ulkonäöllä ja sijainnilla on oleellinen vaikutus rantamiljöön ilmapiiriin.

Rantaravintolan yksi hahmotelma Naparannassa. Rakennuksen ulkonäöllä ja sijainnilla on oleellinen vaikutus rantamiljöön ilmapiiriin.

Antti Roine

Rantaravintola toisi viihtyvyyttä ja uusia työpaikkoja – näyttäisikö se tältä?

Ul­vi­lan kau­pun­gin stra­te­gi­an mu­kaan ta­voit­tee­na on asu­kas­lu­vun kas­vu li­sää­mäl­lä asuk­kai­den viih­ty­vyyt­tä, ter­veyt­tä ja las­ten kou­lu­tus­ta­soa; sekä luo­mal­la uu­sia työ­paik­ko­ja ke­hit­tä­mäl­lä yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä.

Haluatko lukea koko artikkelin?