Lahjataimenen suuhun ei katsota – Taimenia istutettiin Joutsijokeen ja Harjunpäänjokeen

On au­rin­koi­nen ke­vät­päi­vä Kul­laan met­sä­kou­lun lä­hel­lä si­jait­se­val­la Jout­si­jo­en Sa­ha­kos­kel­la. Poh­jois­sa­vo­lai­nen Aku Ii­va­ri­nen pe­ruut­taa säi­li­öin las­tat­tua kuor­ma-au­toa lä­hel­le jo­ki­ran­taa, ja ojen­taa sen jäl­keen la­val­ta hal­kai­si­jal­taan pa­ri­kym­men­sent­ti­sen muo­vi­put­ken pään maan ta­sal­la odot­ta­val­le ka­las­tus­mes­ta­ri Kim­mo Puo­sil­le. En­sin put­kes­ta al­kaa vir­ra­ta vet­tä, mut­ta ei ai­kaa­kaan, kun lä­pi­nä­ky­väs­sä put­kes­sa al­kaa nä­kyä vil­kas­ta elä­mää. Ka­lan­poi­ka­sia, val­ta­vas­ti rei­lu kym­men­sent­ti­siä ka­lan­poi­ka­sia. Ja huo­li­mat­ta sa­vo­lais­taus­tas­taan, ne ei­vät ole muik­ku­ja, vaan tai­me­nia.

Haluatko lukea koko artikkelin?