Vaalipaneeliin oli jätetty mukavasti kysymyksiä ennakkoon.

Vaalipaneeliin oli jätetty mukavasti kysymyksiä ennakkoon.

Anja ja Hannu Hinkkala

Kirkkoherraehdokkaiden paneelin voi katsoa verkossa

Ul­vi­lan kirk­ko­her­ra­eh­dok­kai­den vaa­li­pa­nee­li jär­jes­tet­tiin vii­me sun­nun­tai­na Kirk­ko­tu­val­la. Pa­nee­lis­sa oli­vat mu­ka­na kaik­ki eh­dok­kaat, Hen­ri­ka Hyt­ti­nen, Sami Sa­ra­vuo­ma, Noo­ra Ta­pi­ai­nen, Pasi Vir­ta ja Ol­li-Mat­ti Vuo­ri. Seu­ra­kun­ta­lai­set oli­vat lä­het­tä­neet ah­ke­ras­ti etu­kä­teen ky­sy­myk­siä eh­dok­kail­le, ku­ten ti­lai­suu­den juon­ta­nut Ant­ti Paa­la to­te­si­kin.

Haluatko lukea koko artikkelin?