Maatilojen omistajanvaihdoksia halutaan lisää maaseudun elävöittämiseksi.

Maatilojen omistajanvaihdoksia halutaan lisää maaseudun elävöittämiseksi.

Jukka Vilponiemi

Hankkeella haetaan maa- ja metsätalousyrittäjiä

Ul­vi­lan kau­pun­ki si­tou­tuu osal­lis­tu­van­sa MTK-Sa­ta­kun­nan käyn­nis­tä­mään Omis­ta­jan­vaih­dos-hank­kee­seen, jon­ka ta­voit­tee­na on li­sä­tä maa­seu­dun elin­voi­mai­suut­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?