Koskin uimarannan kunnostus sai eniten ääniä osallistavan budjetoinnin äänestyksessä. Kuva viime kesältä.

Koskin uimarannan kunnostus sai eniten ääniä osallistavan budjetoinnin äänestyksessä. Kuva viime kesältä.

Johanna Vuoriniemi

Eniten ääniä sai Koskin uimarannan parantaminen

Kau­pun­ki­lais­ten ää­nes­tys osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin koh­tei­siin päät­tyi vii­me vii­kol­la. Ää­nes­tet­tä­vä­nä oli­vat seu­raa­vat koh­teet: Ää­ni­puis­to Mas­sil­le tai Saa­ren ym­pä­ris­töön, Ul­ko­kun­to­sa­li, pa­del-kent­tä, Fat­bi­ke- ja bmx-pyö­rät lai­nat­ta­vak­si kir­jas­toon, li­sää penk­ke­jä ja pöy­tiä leik­ki­puis­toi­hin, lenk­ki­pol­ku Pa­luk­sen ui­ma­ran­nal­le, Väi­nön reit­ti -ul­koi­lu­rei­tin pa­ran­nus, opas­te­tau­lu­ja Ul­vi­lan his­to­ri­as­ta ym­pä­ri kau­pun­kia, kau­si­va­lais­tuk­sen uu­si­mi­nen, las­ten ja per­hei­den ta­pah­tu­ma Lei­ne­pe­ris­sä 8.6., in­te­rak­tii­vi­nen peli lap­sil­le Ul­vi­lan kes­kus­taan.

Haluatko lukea koko artikkelin?