Vapaaehtoistyötä tarvitaan yhä enemmän

Ul­vi­la­lai­nen Eki-koi­ra on emän­tän­sä Ren­jan kans­sa työs­ken­nel­lyt pie­nes­tä pi­tä­en et­sin­tä­koi­ra­na ja vii­me tam­mi­kuus­sa se jäl­leen vai­nu­si Yy­te­ris­sä ka­don­neen hen­ki­lön. Va­paa­eh­toi­ses­sa pe­las­tus­pal­ve­lus­sa koi­ran­sa kans­sa toi­mi­va Ren­ja Van­ne on oi­va esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka har­ras­tu vie men­nes­sään ja li­säk­si har­ras­tus an­taa har­ras­ta­jal­leen sekä myös ym­pä­röi­väl­le yh­teis­kun­nal­le pal­jon hyö­tyä.

Haluatko lukea koko artikkelin?