Vaalipäivän rituaalit

En­si sun­nun­tai­na on pre­si­den­tin­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut hy­vin­kin juh­la­va ja tär­keä päi­vä, oli kyse sit­ten mis­tä ta­han­sa vaa­lis­ta. Vaa­li­päi­vään suh­tau­du­taan sen vaa­ti­mal­la ar­vok­kuu­del­la ja läh­de­tään yh­des­sä ää­nes­tä­mään.

Haluatko lukea koko artikkelin?