Loputkin Paluksen kiinteistöistä pitäisi liittää viemäriverkkoon

Ul­vi­lan kau­pun­ki on pe­rus­ta­mas­sa Kul­laan Pa­luk­sen ky­lään jä­te­ve­si­vie­mä­röin­nin toi­min­ta-alu­et­ta, jon­ka myö­tä nii­tä­kin kiin­teis­tö­jä, jot­ka ei­vät vie­lä kuu­lu vie­mä­ri­o­suus­kun­taan, vel­voi­te­taan liit­ty­mään tie­tyin edel­ly­tyk­sen vie­mä­ri­ver­kos­toon.

Haluatko lukea koko artikkelin?