Kullaa kisaa Vuoden kylä -tittelistä

Kul­laa on mu­ka­na Sa­ta­kun­nan Vuo­den Kylä -kil­pai­lus­sa. Kul­laan li­säk­si tit­te­lis­tä ki­saa­vat Kor­ke­ao­ja ja Pei­poh­ja mo­lem­mat Ko­ke­mä­el­tä, Ri­kan­ti­lan kou­lu ky­lät Eu­ra­jo­el­ta ja Riut­ta­la-Mus­ta­jo­en kylä La­vi­as­ta eli Po­ris­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?