Vanha uusi ystävä

Täs­sä me olem­me, kak­si kul­laa­lais­ta! Olem­me myös kak­si äi­tiä, puo­li­soa, ty­tär­tä, yh­dis­ty­sak­tii­via – kak­si ys­tä­vys­tä. Eve­lii­na on kah­den lap­sen äi­ti Kul­laan Kos­kis­ta ja El­li­noo­ra nel­jän lap­sen Kul­laan Ah­mauk­ses­ta. Tyk­kääm­me ju­tel­la ih­mis­ten kans­sa ja nos­taa esiin sel­lai­sia ai­hei­ta, jot­ka pu­hu­tut­ta­vat. Sa­mas­ta syys­tä nyt tääl­lä­kin kir­joit­te­lem­me, omas­sa pai­kal­lis­leh­des­sä. Päi­vän polt­ta­vis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta, mei­tä jol­lain ta­paa kos­ket­ta­vis­ta. Ys­tä­vän­päi­vän lä­hes­ty­es­sä tie­tys­ti ys­tä­vyy­des­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?