Tilastoista poimittuja

Le­van­pel­lon ky­läs­sä on toi­mi­nut jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta Kan­sa­lai­so­pis­ton alai­suu­des­sa muis­te­lu­pii­ri. Se on ke­rän­nyt en­ti­siä ja ny­kyi­siä le­van­pel­to­lai­sia ja vä­hän mui­ta­kin muis­te­le­maan kai­ken­lai­sia van­ho­ja ky­lään, sen ih­mi­siin ja ta­pah­tu­miin liit­ty­viä asi­oi­ta. Niin ak­tii­vis­ta toi­min­ta on ol­lut, et­tä muis­te­lu­pii­ri sai ai­kai­sek­si kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten ky­lä­kir­jan. Suo­mi 100-vuot­ta tee­man yh­tey­des­sä pii­ris­sä teh­tiin myös ly­hy­te­lo­ku­via.

Haluatko lukea koko artikkelin?