Onnellisten ihmisten Suomi

Vii­me vii­kol­la saim­me kuul­la, et­tä Suo­mi on jo seit­se­mät­tä ker­taa pe­räk­käin The World Hap­pi­ness Re­port 2024 -jul­kai­sun mu­kaan maa­il­man on­nel­li­sin maa. Vaik­ka yk­kös­si­joi­tus ei ole enää mi­kään uu­si asia, se edel­leen­kin sy­käh­dyt­tää, mut­ta saa myös miet­ti­mään, mi­ten se on mah­dol­lis­ta. Mikä on mei­dän on­nel­li­suu­tem­me sa­lai­suus? On­ko sii­hen edes sel­ke­ää vas­taus­ta?

Haluatko lukea koko artikkelin?