Via Ramstén

Jännitätkö sinä? Minä jännitän

Jo­kai­nen jän­nit­tää jois­sa­kin ti­lan­teis­sa. Se on täy­sin nor­maa­lia. Usein uu­det ja ai­nut­laa­tui­set ti­lan­teen jän­nit­tä­vät eni­ten. So­pi­va jän­ni­tys kuu­luu hy­vään suo­ri­tuk­seen. Sil­loin on vi­rit­täy­ty­nyt riit­tä­väs­ti tu­le­vaan tär­ke­ään ti­lan­tee­seen. So­pi­va jän­ni­tys myös pa­ran­taa suo­ri­tus­ta. Jän­ni­tyk­sen hal­lin­taa, sen sie­tä­mis­tä voi har­joi­tel­la. Sii­hen voi myös va­rau­tua.

Haluatko lukea koko artikkelin?