Venäläisten kanssa tultava toimeen

Suo­men tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin vii­me vii­kol­la Ul­vi­las­sa kau­pun­gin, Ul­vi­lan so­ta­ve­te­raa­nien pe­rin­neyh­dis­tyk­sen ja Ul­vi­lan Kar­ja­la­seu­ran yh­tei­ses­ti jär­jes­tä­mäs­sä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa, jos­sa Suo­men ja Ve­nä­jän suh­teis­ta lu­en­noi toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Ar­vo Tuo­mi­nen.

Haluatko lukea koko artikkelin?