Värit hehkuvat Ulvilan kirjastossa

Kuun puo­li­vä­lis­sä avau­tui Ul­vi­lan kir­jas­ton Gal­le­ria Kui?:ssa Vä­rien heh­ku -ni­mi­nen tai­de­näyt­te­ly. Näyt­te­ly on koos­tet­tu nel­jän Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­ton Yl­lä­ty pii­rus­tuk­ses­ta ja maa­lauk­ses­ta -kurs­sil­le osal­lis­tu­neen tai­tei­li­jan te­ok­sis­ta, ja näyt­te­lyn ni­men mu­kai­ses­ti vä­rit to­del­la­kin heh­ku­vat. Näyt­te­ly on myös mää­räl­li­ses­ti hy­vin run­sas, sil­lä te­ok­sia on pe­rä­ti yli yh­dek­sän­kym­men­tä, ker­too yk­si tai­tei­li­jois­ta Jo­han­na Hel­ka­la.

Haluatko lukea koko artikkelin?