Merihistorian kirjaa esitellään ja myydään kiertueella.

Merihistorian kirjaa esitellään ja myydään kiertueella.

Uusi merihistorian kirja: ”Ulvilasta se kaikki alkoi”

Suo­men Ma­jak­ka­seu­ra ja Säp­pi 2000 ry jul­kai­si­vat vii­me per­jan­tai­na suu­ren tie­to­kir­jan Po­rin seu­dun me­ri­his­to­ri­as­ta. Kir­jan nimi, Säp­pi – Ma­ja­kan va­lo­pii­ri Lu­vi­al­ta Po­riin ja Me­ri­kar­vi­al­le, ku­vaa te­ok­sen luon­net­ta: sen läh­tö­koh­ta­na on sekä juu­ri 150 vuot­ta täyt­tä­neen Sä­pin ma­ja­kan ta­ri­na et­tä koko alu­een ran­ni­kon me­ri­his­to­ria.

Haluatko lukea koko artikkelin?