Uusi katto nostaa talon arvoa

Ka­tol­la oras­ta­vat on­gel­mat ei­vät vält­tä­mät­tä osu omaan sil­mään ja seu­rauk­set voi­vat ol­la ikä­vät. Ka­ton käyt­töi­kä on yleen­sä 30–40 vuot­ta riip­pu­en sii­tä, kuin­ka kat­toa on huol­let­tu ja mi­ten eri­lai­set olo­suh­teet, ku­ten lumi ja jää, ovat sii­hen vai­kut­ta­neet.

Haluatko lukea koko artikkelin?