Seurakuntalaiset eivät todennäköisesti saa valita Ulvilan uutta kirkkoherraa.

Seurakuntalaiset eivät todennäköisesti saa valita Ulvilan uutta kirkkoherraa.

Jukka Vilponiemi

Ulvilassa halutaan välillinen kirkkoherran vaali

Ul­vi­lan seu­ra­kun­ta esit­tää, et­tä ny­kyi­sen kirk­ko­her­ran Ma­ri­an­ne Kä­nän seu­raa­ja va­li­taan vä­lil­li­sel­lä vaa­lil­la, toi­sin sa­no­en, et­tä kirk­ko­her­ran va­lit­see kirk­ko­val­tuus­to.

Haluatko lukea koko artikkelin?