Ulvilan yhteiskoulu saa tulevaisuudessa katolleen aurinkosähköjärjestelmän kuten jotkut muutkin kaupungin kiinteistöt.

Ulvilan yhteiskoulu saa tulevaisuudessa katolleen aurinkosähköjärjestelmän kuten jotkut muutkin kaupungin kiinteistöt.

Jukka Vilponiemi

Ulvila tavoittelee 80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä

Kau­pun­gin­hal­li­tus on esit­tä­nyt Ul­vi­lan val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki liit­tyi­si tä­hän Hin­ku-ver­kos­toon, jon­ka myö­tä kau­pun­ki si­tou­tui­si 80 pro­sen­tin il­mas­to­pääs­tö­jen vä­hen­nyk­siin vuo­den 2007 ta­sos­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?