Ulvila kysyy asukkailta kehittämisehdotuksia

Ul­vi­lan kau­pun­ki on avan­nut kun­ta­lai­sil­le ja yri­tyk­sil­le suun­na­tun verk­ko­ky­se­lyn, jos­sa heil­tä pyy­de­tään ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­sia par­haa­seen mah­dol­li­seen elä­mään Ul­vi­las­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?