Suomarin ja poikien superpesiksen kapteenisto valittu - myös kesän tavoitteet selvillä

Mies­ten ja B-poi­kien jouk­ku­eet ää­nes­ti­vät edel­lis­vii­kol­la kap­tee­nis­ton kau­del­le 2024. Pe­laa­jat ää­nes­ti­vät jou­kois­taan so­pi­vim­mat joh­ta­maan jouk­ku­ei­ta koh­ti ko­via ta­voit­tei­ta. Mies­ten suo­men­sar­jan jouk­ku­et­ta kip­pa­roi At­te Pii­si, joka saa avuk­seen kak­si ko­vaa kon­ka­ria: Mika Ju­ha­lan ja Rami Mä­ki­sen. Poi­kien su­per­pe­sik­sen jouk­ku­et­ta joh­taa Juho Kes­ti apu­naan Valt­te­ri Lii­ka­maa.

Haluatko lukea koko artikkelin?