Urpu Silvennoinen ja Mari-Anne Lehtola haluavat luoda iloa ja valoa kanssaihmisille ja pitävät Santrassa maanantaina kahvilan.

Urpu Silvennoinen ja Mari-Anne Lehtola haluavat luoda iloa ja valoa kanssaihmisille ja pitävät Santrassa maanantaina kahvilan.

”Siskot” avaavat pop up -kahvilan

Ys­tä­vyk­set, Ur­pu Sil­ven­noi­nen ja Mari-An­ne Leh­to­la ha­lu­a­vat ja­kaa hy­vää miel­tä kah­vi­kup­po­sen, it­se lei­vot­tu­jen herk­ku­jen ja va­lo­tau­lu­jen pa­ris­sa. Ai­koi­naan työ­pai­kal­laan Ul­vi­lan sai­raa­las­sa vuon­na 1987 ys­tä­vys­ty­neet nai­set kut­su­vat it­se­ään sis­koik­si, vaik­ka ei­vät su­ku­lai­sia ole­kaan. He ovat mo­lem­mat jää­neet het­ki sit­ten eläk­keel­le.

Haluatko lukea koko artikkelin?