Siltojen perusparannuksiin ei rahaa kunnossapitoavustuksista

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta päät­ti vii­me vii­kon ko­kouk­ses­saan, et­tei se myön­nä avus­tus­ta Ko­ve­lin­mä­en­tien Ko­ve­li­no­jan ja Ko­li­pe­rän­tie So­la­kos­ken sil­to­jen pe­rus­pa­ran­nuk­seen. Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­a­vus­tuk­set ovat ha­et­ta­vis­sa ja pää­tök­set teh­dään tek­ni­sen lau­ta­kun­nan huh­ti­kuun ko­kouk­ses­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?