Satakuntalaisen osakunta hiihti Ulvilasta Säkylään

Vaik­ka teil­lä pais­taa as­falt­ti ja pien­ta­reil­la­kin on enem­män vet­tä kuin lun­ta, läh­ti jouk­ko Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa opis­ke­le­via sa­ta­kun­ta­lai­sia hiih­tä­en vie­mään Kar­hu­vies­tiä Ul­vi­las­ta Sä­ky­lään. Sa­ta­kun­ta­lai­sen osa­kun­nan pe­rin­tei­nen hiih­to­ta­pah­tu­ma on jär­jes­tet­ty jo vuo­des­ta 2011. Tänä vuon­na mat­kaan läh­det­tiin osa­kun­nan vuo­den 2023 ys­tä­vyys­kun­nas­ta Ul­vi­las­ta ja vies­ti vie­tiin tä­män vuo­den ys­tä­vyys­kun­taan Sä­ky­lään.

Haluatko lukea koko artikkelin?