Pyöräilykausi polkaistiin käyntiin Ulvilassa

Tam­mi­kuus­sa va­paa-ai­ka­oh­jaa­ja­na Ul­vi­las­sa aloit­ta­neel­la Har­ri Kur­kol­la on yk­si ta­voi­te. Hän ha­lu­aa tar­jo­ta ul­vi­la­lai­sil­le eri­lais­ta liik­ku­mi­seen ja va­paa-ai­kaan kuu­lu­vaa ak­ti­vi­teet­tia hy­vin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Haluatko lukea koko artikkelin?