Lintulaskenta kaavoitusta varten on harvinaista. Juha Virola arvelee, ettei Ulvilassa ole aiemmin tehty moista. Siksi hän halusi tulla myös itse paikalle katsomaan, miltä kevätmuutto vaikuttaa. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Lintulaskenta kaavoitusta varten on harvinaista. Juha Virola arvelee, ettei Ulvilassa ole aiemmin tehty moista. Siksi hän halusi tulla myös itse paikalle katsomaan, miltä kevätmuutto vaikuttaa. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Nyt lasketaan lintuja – Kevään aikana kartoitetaan muuttolintujen määrää pelloilla kaavoitusta varten

Kaa­ka­tus on mel­koi­nen, kun ar­vi­ol­ta tu­hat­päi­nen par­vi han­hia läh­tee liik­keel­le Vai­ni­o­lan ja Ha­kan­pään pel­to­au­keil­ta. Hu­vi­la­mä­en­tien reu­nal­ta tai­vaal­le kii­ka­roi Ul­vi­lan kau­pun­ki­suun­nit­te­lun joh­ta­ja Juha Vi­ro­la. Muut­to­lin­tu­jen mää­rä kiin­nos­taa hän­tä kaa­voi­tuk­seen liit­ty­en.

Haluatko lukea koko artikkelin?