Naisten joukkueessa on tällä kaudella tuttuja, vanhoja tuttuja ja uusia pelaajia, kuvass Elsi Ventelä, Iida Nätkin ja Vilma Laine.

Naisten joukkueessa on tällä kaudella tuttuja, vanhoja tuttuja ja uusia pelaajia, kuvass Elsi Ventelä, Iida Nätkin ja Vilma Laine.

Kuva: Mauri Määttänen

Naisten kotiavaus torstaina

Lä­hes kaik­ki jouk­ku­eet ovat pääs­seet aloit­ta­maan kau­ten­sa tänä ke­sä­nä. Nais­ten jouk­kue pe­laa täl­lä­kin kau­del­la maa­kun­ta- ja alu­e­sar­jaa, ja maak­ka­rin sak­ki on­kin pääs­syt jo kah­des­ti pe­lien ma­kuun. Ko­ti­a­vaus on kui­ten­kin vas­ta tors­tai­na 30.5.2024, kun vas­taan aset­tuu Po­mar­kun Py­ryn nais­ten jouk­kue. Alu­e­sar­jan sak­ki saa vie­lä vii­kon ver­ran odot­taa oman kau­ten­sa aloit­ta­mis­ta vie­rais­sa Po­ris­sa. Tu­let­han si­nä­kin kan­nus­ta­maan nai­sia ja mui­ta jouk­ku­ei­tam­me Ul­vi­lan Au­to­maa­tio Aree­nal­le ja vie­ras­ken­til­le!

Haluatko lukea koko artikkelin?