Nahkatehtaalla lanitettiin innolla

Iso sali oli vii­me vii­kon­lop­pu­na va­lais­tu näyt­tä­väs­ti ja sin­ne oli si­joi­tel­tu eri­lai­sia pe­laa­mi­sel­le py­hi­tet­ty­jä alu­ei­ta. Pari sa­taa pe­laa­jaa ke­rän­nyt verk­ko­pe­li­ta­pah­tu­ma In­som­nia XXIII tar­jo­si jän­nit­tä­viä tur­nauk­sia, la­va­oh­jel­maa, kon­so­li- ja lau­ta­pe­li­a­lu­een, ex­pon sekä tot­ta­kai kuu­lui­san la­ni­a­lu­een.

Haluatko lukea koko artikkelin?