Ulvilan valtuusto hyväksyi kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen mukisematta.

Ulvilan valtuusto hyväksyi kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen mukisematta.

Jukka Vilponiemi

Loistavan viime vuoden jälkeen edessä taloushuolia

Ul­vi­lan kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi maa­nan­tai­na vii­me vuo­den ti­lin­pää­tök­sen il­man kes­kus­te­lua, ei­kä mu­ki­se­mi­seen ol­lut ai­het­ta­kaan, sil­lä ku­ten tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jari Holm­berg to­te­si, vii­me vuo­si oli kau­pun­gil­le mo­nel­la ta­val­la lois­ta­va.

Haluatko lukea koko artikkelin?