Liikuntaa ja kulttuuria

Osal­lis­ta­va tai osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti, kum­mal­la ni­mel­lä sitä sit­ten kut­su­taan­kin, tuo pää­tös­ten te­ke­mi­sen niin lä­hel­le ta­val­lis­ta kun­ta­lais­ta kuin mah­dol­lis­ta. Ul­vi­las­sa osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys päät­tyi vii­me vii­kol­la ja seu­raa­vak­si ää­nes­tyk­ses­sä ol­leet koh­teet me­ne­vät kult­tuu­ri­köö­rin mie­tit­tä­väk­si, joka te­kee asi­as­ta eh­do­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, joka sit­ten vii­me­kä­des­sä te­kee pää­tök­sen, mi­hin koh­tee­seen osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ra­haa käy­te­tään. Ul­vi­las­sa tä­hän on va­rat­tu 10 000 eu­roa.

Haluatko lukea koko artikkelin?