Jessika-musikaali viihdytti niin kyläläisiä kuin koulun oppilaita. Musikaali esitettiin Kaasmarkussa viime viikolla.

Jessika-musikaali viihdytti niin kyläläisiä kuin koulun oppilaita. Musikaali esitettiin Kaasmarkussa viime viikolla.

Kuvakollasi Kari Keitaanniemi

Koulun Jessika-musikaali viihdytti

Kaas­mar­kun kou­lun Jes­si­ka-mu­si­kaa­li he­rät­ti op­pi­laat näy­tel­mä­puu­hiin viih­dyt­tä­mään pai­kal­lis­vä­keä 24. huh­ti­kuu­ta, jol­loin jär­jes­tet­tiin mu­si­kaa­li, jos­sa op­pi­laat sai­vat it­se suun­ni­tel­la ja to­teut­taa näy­tel­miä, liit­ty­en Kari Kei­taan­nie­men te­ke­miin kap­pa­lei­siin.

Haluatko lukea koko artikkelin?