Ul­vi­lan pus­ka­ra­di­os­sa Fa­ce­boo­kis­sa kes­kus­tel­tiin sii­tä, on­ko en­ti­sen Hes­bur­ge­rin ta­loon tu­los­sa Ko­ti­piz­za-ra­vin­to­la. Kes­kus­te­li­joi­den mu­kaan lii­ke­ti­lan oves­sa on jo il­moi­tus piz­ze­ri­an avaa­mi­ses­ta.

Ky­syim­me asi­aa Ko­ti­piz­za Grou­pin vies­tin­näs­tä. Siel­tä vas­tat­tiin, et­tä yri­tyk­sel­lä on to­si­aan suun­nit­teil­la ava­ta Ko­ti­piz­za-ra­vin­to­la Ul­vi­laan, mut­ta täl­lä het­kel­lä heil­lä ei vie­lä ol­lut an­taa tark­kaa avau­sai­kaa tai muu­ta­kaan li­sä­tie­toa ai­hee­seen liit­ty­en.

Ra­vin­to­la­kiin­teis­tön ik­ku­nois­sa on kui­ten­kin jo Ko­ti­piz­zan teip­pauk­set.