Pasi Virta valittiin Ulvilan kirkkoherraksi. Seurakunta on hänelle ennestään tuttu, sillä hän on työskennellyt Ulvilassa vuosina 2008 - 2011.

Pasi Virta valittiin Ulvilan kirkkoherraksi. Seurakunta on hänelle ennestään tuttu, sillä hän on työskennellyt Ulvilassa vuosina 2008 - 2011.

Kirkkoherrana Pasi Virta toivoo kohtaamisia – Hän saa johdettavakseen hyvin hoidetun seurakunnan

Ul­vi­lan kirk­ko­val­tuus­to va­lit­si Ko­ke­mä­en ny­kyi­sen vt. kirk­ko­her­ra Pasi Vir­ran Ul­vi­lan seu­ra­kun­nan uu­dek­si kirk­ko­her­rak­si ää­nin 21–2 rei­lu viik­ko sit­ten. Vir­ta seu­raa teh­tä­väs­sä kirk­ko­her­ran Ma­ri­an­ne Kä­nää, joka jää syk­syl­lä eläk­keel­le.

Haluatko lukea koko artikkelin?