Tiina Ketola, Tuulia Riita, Johanna Leppänen ja Merja Järri vastasivat osaston siirron takia järjestetyistä hautajaisjuhlista.

Tiina Ketola, Tuulia Riita, Johanna Leppänen ja Merja Järri vastasivat osaston siirron takia järjestetyistä hautajaisjuhlista.

Jäähyväiset hyvälle työpaikalle

Ul­vi­lan sai­raa­lan työn­te­ki­jät jät­ti­vät jää­hy­väi­set ra­kas­ta­mal­leen osas­tol­le tou­ko­kuun lo­pus­sa. Hau­ta­jai­sia tai jää­hy­väis­juh­laa vie­tet­tiin sai­raa­lan ti­lois­sa Pap­pi­lan­tiel­lä. Ul­vi­lan sai­raa­lan osas­ton nimi 41:n ole­mas­sa­o­lo­vuo­den ai­ka­na on muut­tu­nut mon­ta ker­taa, muu­ta yk­si asia ei sen si­jaan ole muut­tu­nut. Osas­tol­la on ni­mit­täin ol­lut ai­na hyvä työ­il­ma­pii­ri ja yh­teis­hen­ki.

Haluatko lukea koko artikkelin?