Satakunnan sydänpiirin puheenjohtaja Juhani Tiitinen luovutti Harri Lähdemäelle  Sydänterveyden edistämisen alueellisen  kunniamaininnan.

Satakunnan sydänpiirin puheenjohtaja Juhani Tiitinen luovutti Harri Lähdemäelle Sydänterveyden edistämisen alueellisen kunniamaininnan.

Harri Lähdemäki ajaa sydänturvallisia kilometrejä

Lii­ken­nöit­si­jä Har­ri Läh­de­mä­ki on pal­kit­tu Sy­dän­ter­vey­den edis­tä­mi­sen alu­eel­li­sel­la kun­ni­a­mai­nin­nal­la. Kun­ni­a­mai­nin­nan myön­si Suo­men Sy­dän­liit­to, Sa­ta­kun­nan sy­dän­pii­rin esi­tyk­ses­tä.

Haluatko lukea koko artikkelin?