Hannulan teollisuusalueella toimii liki 40 yritystä. Niistä yksi on Milla Rostedtin johtama Ulvilan Konepaja Oy, joka valmistaa raskaitakin teräsosia.

Hannulan teollisuusalueella toimii liki 40 yritystä. Niistä yksi on Milla Rostedtin johtama Ulvilan Konepaja Oy, joka valmistaa raskaitakin teräsosia.

Jukka Vilponiemi

Hannulan teollisuusalueelle ei juuri uutta toimintaa mahdu

Ne­li­sen­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Ul­vi­las­sa avat­tu Han­nu­lan te­ol­li­suu­sa­lue on täyn­nä, ei­kä kaa­voit­ta­ja löy­dä siel­tä juu­ri­kaan uut­ta ti­laa. Käy­tän­nös­sä pää­o­sin Sam­mon­tien mo­lem­mil­le puo­lil­le ra­ken­tu­nut Han­nu­lan te­ol­li­suu­sa­lue on Ul­vi­lan ny­ky­his­to­ri­an van­hin te­ol­li­suus­kes­kit­ty­mä.

Haluatko lukea koko artikkelin?