FC Ulvila miehet ottelussa TPS:ssää vastaan 5.11.2023. Ylhäältä vasemmalta: Lauri Munkki, Samuel Siren, Kalle Marttila, Samuli Virtanen, Santeri Lindfors ja Niko Pelkonen. Alhaalta vasemmalta: Mikki Keltto, Henri Nikkanen, Jori Luukko, Arttu Virtanen, Marko Haapanen ja Matti Koskenniemi.

FC Ulvila miehet ottelussa TPS:ssää vastaan 5.11.2023. Ylhäältä vasemmalta: Lauri Munkki, Samuel Siren, Kalle Marttila, Samuli Virtanen, Santeri Lindfors ja Niko Pelkonen. Alhaalta vasemmalta: Mikki Keltto, Henri Nikkanen, Jori Luukko, Arttu Virtanen, Marko Haapanen ja Matti Koskenniemi.

Teemu Rosnell.

FC Ulvila tarjoaa korkeatasoista futsalia

Vii­me kau­den päät­teek­si FC Ul­vi­lan mies­ten edus­tus­jouk­kue voit­ti fut­sa­lin 4. di­vi­si­oo­nan oman loh­kon­sa näy­tös­tyy­liin ja an­sait­si tu­le­vak­si kau­dek­si pai­kan sar­ja­por­ras­ta ylem­pä­nä. Tu­le­va­na tal­ve­na sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta seu­rois­ta vain FC Rau­ma pe­laa Ul­vi­laa kor­ke­am­mal­la. Ke­sän ja syk­syn ai­ka­na jouk­ku­et­ta vah­vis­tet­tiin muu­ta­mil­la täs­mä­han­kin­noil­la ja muun mu­as­sa seu­ran omat kas­va­tit Art­tu ja Vili-Ver­ne­ri Vir­ta­nen näh­dään muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen jäl­leen FC Ul­vi­lan pai­das­sa. Pää­o­sin jouk­ku­een run­ko on kui­ten­kin ol­lut jo pit­kään yh­des­sä.

Haluatko lukea koko artikkelin?