Sote-keskus Ulvilaan?

Ul­vi­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mäs­sä ta­lou­sar­vi­os­sa suu­rin yl­lä­tys oli va­rau­tu­mi­nen ra­ken­ta­maan uut­ta sote-kes­kus­ta Hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta var­ten. Ai­em­min­han kau­pun­ki va­rau­tui jo ny­kyi­sen ter­veys­kes­kuk­sen laa­jen­ta­mi­seen, ja sen en­sim­mäi­ses­tä vai­hees­ta teh­tiin jo ark­ki­teh­ti­suun­ni­tel­ma. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pyyn­nös­tä sen suun­nit­te­lu kes­key­tet­tiin al­ku­vuo­des­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?