Jännitys tiivistyy

Kul­laa­lai­nen Pyry Väre ja ul­vi­la­lai­nen Jark­ko Sten­fors ovat kum­mat­kin ol­leet maa­kun­nal­li­sia pre­si­den­tin­vaa­li­ve­tu­rei­ta. Ja hei­dän ve­tä­mien­sä vank­ku­rei­den eh­dok­kaat ovat toi­sel­la kier­rok­sel­la. Sten­fors on ki­rit­tä­nyt ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stub­bia ja Väre va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen Pek­ka Haa­vis­toa. Ul­vi­la­lai­sil­la on­kin tie­dos­saan per­jan­tai­na mie­len­kiin­toi­nen vaa­li­hur­mos, kum­man eh­do­kas­ta ti­tu­lee­ra­taan seu­raa­vak­si Suo­men pre­si­den­tik­si.

Haluatko lukea koko artikkelin?