Taulukko havainnollistaa, kuinka eläkemaksuja maksetaan.

Taulukko havainnollistaa, kuinka eläkemaksuja maksetaan.

Antti Roine

Eläkeläiset ovat eläkkeensä ansainneet

Jul­ki­suu­des­sa on esi­tet­ty väit­tei­tä, joi­den mu­kaan elä­ke­läi­set elä­vät ny­kyis­ten ak­tii­vi­kan­sa­lais­ten sii­vel­lä. Täl­lais­ten väit­tei­den esit­tä­jät pal­jas­ta­vat täy­del­li­sen tie­tä­mät­tö­myy­ten­sä his­to­ri­al­li­sis­ta fak­tois­ta ja ma­te­ma­tii­kas­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?