Ul­vi­lan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää en­si sun­nun­tai­na ti­lai­suu­den, jos­sa vie­rai­lee ru­noi­li­ja Eli­na Sal­mi­nen. Sal­mi­nen on tut­tu mo­nil­le Fa­ce­boo­kis­ta ja Ins­tag­ra­mis­ta. Seu­ra­kun­tail­ta jär­jes­te­tään Kul­laan seu­ra­kun­ta­koh­dil­la 1. lo­ka­kuu­ta kel­lo 15.

Sal­mi­nen on mo­nil­le tut­tu Kes­ken-ru­noi­li­ja. Hän kir­joit­taa herk­kiä, haus­ko­ja ja sa­mais­tut­ta­via ru­no­ja. Ru­no­ja löy­tyy Fa­ce­boo­kis­ta si­vul­ta Kes­ken ja Ins­tag­ra­mis­ta ni­mel­lä eli­na­kes­ken. Hän on jul­kais­sut usei­ta ru­no­kir­jo­ja.

Ti­lai­suu­den alus­sa kah­vit al­ka­en klo 15.

Ti­lai­suu­den jär­jes­tää Kul­laan kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Ul­vi­lan kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja sin­ne on va­paa pää­sy.