Kullaalla rokataan ja jyristellään heinäkuussa

Jo nöö­si­poi­ka­na juu­ri­mu­siik­ki-in­nos­tuk­sen saa­nut Jan­ne Vas­ta­mä­ki saa ta­pa­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä hy­vän mie­len. Jan­ne Vas­ta­mä­ki on jär­jes­tä­nyt Kul­laan Rock ´n´ Rumb­le -ta­pah­tu­maa vuo­des­ta 2008 al­ka­en. Tä­hän­kin pe­rin­tee­seen ko­ro­na­e­pi­de­mia teki pa­rin ke­sän paus­sin, mut­ta vii­me vuon­na juu­re­va rok­ki­mei­nin­ki rai­ka­si taas. Vii­me su­ve­na ol­tiin uu­des­sa pai­kas­sa ja Lazy Ass Ranch osoit­tau­tui hy­väk­si pai­kak­si.

Haluatko lukea koko artikkelin?