Kaavoihin ei tarvitse kangistua

Vä­es­tö­en­nus­teet ei­vät ole vii­me vuo­si­na ol­leet Ul­vi­lan kan­nal­ta eri­tyi­sen mai­rit­te­le­via. Ti­lan­ne on sama käy­tän­nös­sä koko Sa­ta­kun­nas­sa. Län­ti­nen Suo­mi ei kui­ten­kaan ole hei­koim­mas­sa ase­mas­sa, mei­tä tu­ke­vat niin sa­ta­mat kuin vien­ti­te­ol­li­suus, olem­me myös ener­gia- ja elin­tar­vi­ke­maa­kun­ta. Mut­ta tar­vit­sem­me kas­vua, ak­tii­vis­ta yrit­tä­jyyt­tä, ja osaa­vaa työ­voi­maa. Ih­mi­siä. Ku­ten kaik­ki muut­kin maa­kun­nat.

Haluatko lukea koko artikkelin?