Jeesus herättää uskon

Elä­mäs­sä tu­lee eteen ti­lan­tei­ta, jois­sa ih­mi­nen tun­tee suur­ta avut­to­muut­ta. Elä­män­muu­tok­set pai­na­vat miel­tä ja hor­jut­ta­vat tur­val­lis­ta ar­kea. Aja­tuk­set ris­tei­le­vät vai­kei­den ky­sy­mys­ten kans­sa. Mi­ten sel­vi­än kai­kes­ta yk­sin? Opet­te­lem­me jat­ku­vas­ti kei­no­ja sel­vi­tä, et­tä em­me me­net­täi­si kas­vo­jam­me.

Haluatko lukea koko artikkelin?