Ulvilan kaupunki varautuu siihen, että Ulvilan sairaala muutetaan sote-keskukseksi, joka palvelisi myös Itä-Poria. Varmaa ei tämä vielä ole.

Ulvilan kaupunki varautuu siihen, että Ulvilan sairaala muutetaan sote-keskukseksi, joka palvelisi myös Itä-Poria. Varmaa ei tämä vielä ole.

Ulvilan Seudun arkisto/Jukka Silvast

Ulvila varaa rahaa sairaalan muuttamiseen sote-keskukseksi

Ul­vi­lan sai­raa­lan muu­tos­töi­hin on en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­sä va­rat­tu 200 000 eu­ron suun­nit­te­lu­ra­ha ja kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le kum­mal­le­kin 1 mil­joo­nan eu­ron mää­rä­ra­ha.

Haluatko lukea koko artikkelin?